XXXIX PUJADA DES GUELL A LLUC A PEU EN MARXA.

Este blog, naciˇ en su momento del deseo de continuar con el "VIEJO ESPIRITU DEL GUELL", sin obviar, naturalmente, la actualizacion del GRUPO. Hoy algo ha cambiado para bien o para mal, pero evidentemente no con el mismo estilo, con el que se puede o no, estar de acuerdo. Mi ilusiˇn, muy debilitada, estß en que la MARXA, siga con mßs participacion que nunca si cabe, pero las circunstancias internas del Grupo no son las mismas y las mias personales ni la de los VETERANOS GUELLISTAS TAMPOCO.

SE ACERCA LA HORA - SOLO FALTAN 43 DIAS.

serrot | 24 Juny, 2010 14:44

Este año habrá muchas novedades en la marcha del Guell a Lluc a pie. Serán de gran calado y muy posiblemente será el punto de inflexion en esta subida tradicional. La voluntad de la gente y del grup Guell, hará posible que la noche del dia 7 de Agosto, sea una gran noche, faltan 43 dias para este gran acontecimiento. ¿Y TÚ ASISTIRAS?

OS ESPERAMOS A TODOS EN EL TEATRO DE LA ONCE - GRUP DE TEATRE DE GESA-ENDESA

serrot | 10 Juny, 2010 10:22

LLAMAMIENTO A TODOS.

serrot | 04 Juny, 2010 16:31

Ja s'ha posat en marxa l'engranatge, ben lubricat, perquè la pujada del Guell a Lluc a peu, sigui un rotund èxit. Aquest any hem de pensar que la crisi, que ens afecta a tots, afectarà no dubtar a aquesta marxa, però esperem que aquest fet sigui un important revulsiu per a dur a terme aquest important esdeveniment, al qual cada any acudeixen gent d'altres autonomies i països. Aquest femenomeno social és imparable, i TOLO GÜELL, ha de assumir que som els primitius, no vells, però si que tenim molta joventut acumulada i cal que els més joves ens demostren que poden i han de fer-ho. Esperem a tots, amics, voluntaris, i ciutadans en general que doneu suport ara, més que mai, en aquest any de crisi a la XXXVII PUJADA DEL GÜELL A LLUC A PEU.
 
We have already launched the gear, well lubricated, so that the increase of Guell Lluc foot, is a resounding success. This year, we think that the crisis that affects us all, no doubt affect this progress, however we hope that this is an important lever to complete this important event, which each year come and people of other autonomies countries. This social femenomeno is unstoppable, and Tolo GÜELL must assume that we are primitive, not old, but if we have accumulated a lot of youth and younger need to show that we can and should. We hope everyone, friends, volunteers and citizens in general who you support now more than ever at this year's crisis to the rise XXXVII Guell LLUC A PIE.
 Nous avons déjà lancé l'engin, bien lubrifié, alors que l'augmentation de Guell Lluc pied, est un succès retentissant. Cette année, nous pensons que la crise qui nous affecte tous, sans aucun doute une incidence sur ces progrès, nous espérons que cela constitue un levier important de remplir cette importante manifestation, qui viennent chaque année et les gens de l'autonomie d'autres pays. Cette femenomeno sociale est inéluctable, et Tolo GÜELL faut supposer que nous sommes primitive, pas vieux, mais si nous avons accumulé beaucoup de jeunes et les jeunes ont besoin de montrer que nous pouvons et devons. Nous espérons que tout le monde, amis, bénévoles et citoyens en général qui vous soutiennent plus que jamais à la crise de cette année à la hausse XXXVII Guell LLUC camembert.
 
We hebben al gestart met de versnelling, goed gesmeerd, zodat de stijging van Guell Lluc voet, is een doorslaand succes. Dit jaar denken we dat de crisis die ons allen treft, geen twijfel dat dit invloed op de vooruitgang, maar we hopen dat dit een belangrijke hefboom om dit belangrijke evenement, dat elk jaar komen mensen van andere volledige autonomie landen. Deze sociale femenomeno is niet te stuiten, en Tolo Güell moeten ervan uitgaan dat we primitief zijn, niet oud, maar als we verzameld hebben veel jeugd en jongere moeten laten zien dat we kunnen en moeten. We hopen dat iedereen, vrienden, vrijwilligers en burgers in het algemeen, die u ondersteunen nu meer dan ooit in tijden van crisis dit jaar aan de stijging XXXVII Guell Lluc een taart.
 
«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb